Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Dla rodziców

O czym powinien wiedzieć rodzic dziecka niepełnosprawnego.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

Zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt i małych dzieci

Wykaz opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych 

Integracja sensoryczna

Karta obserwacji dziecka dwuletniego – Z.Bogdanowska

Orzekanie o niepełnosprawności- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.8.07.2015

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.1.02.2013

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl