Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Prawo

Tu znajdziecie akty prawne dotyczące edukacji , opieki i pracy osób niepełnosprawnych.

Zmiany w systemie oświaty ustawa z dn. 29.12.2015

Zmiany w systemie oświaty ustawa z dn. 20.02.2015

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.04.2013

Wczesne wspomaganie rozwoju- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.11.10.2013

Turnusy rehabilitacyjne- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.12.12.2014

Warunki kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.24.07.2015

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie niepelnopsrawnych- Ustawa z dn.6.02.2015

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w świetle przepisów prawnych

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl