Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Historia Zespołu

Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” działa od 01.09.2013r. na podstawie wpisu do ewidencji Starosty Mińskiego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy), – nr 45, 52,53; Wójta Gminy Siennica (przedszkole), nr 7/2013. Dzięki pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty TWOJE DZIECKO w warunkach optymalnych dla każdego dziecka niepełnosprawnego REALIZUJE USTAWOWY OBOWIĄZEK SZKOLNY, dodatkowo jego rozwój jest wspierany przez wszechstronną codzienną rehabilitację.

Zespół powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „MOŻESZ WIĘCEJ” utworzonego w 2012 roku przez rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Ponieważ założycielom Stowarzyszenia znane są z autopsji potrzeby rozwojowe i problemy życia codziennego rodziców dziecka z niepełnosprawnością, powołany Zespół odpowiada na wszystkie potrzeby zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Zespół utrzymuje się z dotacji oświatowej. RODZICE NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĘ I REHABILITACJĄ

W skład Zespołu wchodzi:

  • Przedszkole Specjalne,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
  • Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze
  •  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły położonej w spokojnej miejscowości Nowy Zglechów (oddalonej 17km od Mińska Mazowieckiego), gruntownie wyremontowanej i przystosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl