Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Uczniowie

Do naszej placówki uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym głównie mózgowym porażeniem dziecięcym, które już w początkowym etapie edukacyjnym potrzebują zajęć umożliwiających rehabilitację, edukację oraz uspołecznianie.
  • z autyzmem,
  • z przewlekłymi chorobami, uniemożliwiającymi uczęszczanie do ogólnodostępnej szkoły.

Uczniowie rozwijają się pod kierunkiem zespołów terapeutycznych. Ich członkowie są przygotowani w zakresie oligofrenopedagogiki, fizjoterapii, psychologii, logopedii, wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się. Wychowankowie objęci są stałą opieką rehabilitantów, psychologa oraz logopedy.

W oddziałach przedszkolnych i szkolnych uczy się od 2 do 4 uczniów. W każdym oddziale pracuje oligofrenopedagog lub inny specjalista w zależności od niepełnosprawności dziecka. Zapewniona jest również pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej. Pracujemy w oparciu o wielospecjalistyczną, kompleksową diagnozę każdego dziecka. Wszystkie zajęcia są zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia.

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl