Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Główny cel zespołu szkół

Głównym celem działalności Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Możesz więcej”  w Nowym Zglechowie jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków/uczniów oraz ich rodzin.

Osiągamy to poprzez:

 • tworzenie warunków do osiągnięcia optymalnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie w każdej sferze.
 • przygotowywanie dzieci i młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) aktywnego dorosłego życia,
 • utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w dorosłym życiu.
 • współtworzenie z uczniami i rodzicami indywidualnego planu na życie.

Poza realizacją podstawy programowej, naszym uczniom zapewniamy:

 • Codzienną rehabilitację ruchową
 • Stałą terapię psychologiczną i logopedyczną /także alternatywną komunikację/
 • Integrację sensoryczną /SI/
 • Animaloterapię (dogo-, hipo- terapia) i arteterapię
 • Wycieczki, festyny, zajęcia wakacyjne i w okresie ferii
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogów, rehabilitantów i terapeutów
 • Szkołę bez barier architektonicznych
 • Dowóz do placówki

ZESPÓŁ FUNKCJONUJE KORZYSTAJĄC Z DOTACJI OŚWIATOWEJ. RODZICE NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĘ I REHABILITACJĄ SWOJEGO DZIECKA.

 

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl