Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Zespół Szkół – Oferta

Oprócz zajęć edukacyjnych, wynikających z realizacji podstawy programowej oferujemy bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach funkcjonującej świetlicy. Nasi uczniowie wyjeżdżają często na 1-dniowe wycieczki oraz biorą udział w wielu ciekawych imprezach i wydarzeniach.

Zajęcia rewalidacyjne:

 • codzienna rehabilitacja ruchowa
 • stała terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia widzenia
 • logopedia,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • terapia ręki
 • muzykoterapia
 • ruch rozwijający W. Sherborne

Zajęcia   specjalistyczne:

 • dog terapia
 • hipoterapia
 • komputerowe wspomaganie kształcenia

Zajęcia dodatkowe:

 • bajko terapia
 • arteterapia
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia teatralne

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju może skorzystać na naszej oferty zajęć prowadzonych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Proponujemy zajęcia:

 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia logopedyczna
 • komunikacji alternatywna i wspomagająca
 • terapia pedagogiczna
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka

Rodzice każdego dziecka otrzymują od terapeutów informacje dotyczące postępów dziecka, sposobów pracy z dzieckiem w domu, wszechstronnego stymulowania jego rozwoju.

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl