Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Zakończenie projektu

Mój zaczarowany świat – terapia przez sztukę osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu przez Fundację PZU w trybie pozakonkursowym

Pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często spotykamy się z problemem braku umiejętności wyrażenia przez nich swoich oczekiwań i potrzeb. Poza niepełnosprawnością intelektualną, utrudnieniem w zrozumieniu ich świata wewnętrznego jest brak wykształconej mowy. Tylko 3 z naszych podopiecznych porozumiewa się w sposób werbalny. Stwarza to duże problemy we wzajemnym komunikowaniu się i powoduje wiele stresujących dla nich sytuacji, często zakończonych wybuchem agresji. Czują się niezrozumiane, wyobcowane i odizolowane. Szansą na lepsze zrozumienie i poznanie ich świata wewnętrznego, ich przeżyć i oczekiwań stały się zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych arteterapeutów, które dały im możliwość wypowiedzenia się w sposób pozawerbalny za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Poznawszy ich wewnętrzne przeżycia i niewypowiedziane oczekiwania, jesteśmy w stanie pomóc im w ich realizacji, a także w kontaktach z otoczeniem.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 27 podopiecznych Stowarzyszenia poprzez pobudzenie ich wszechstronnego rozwoju, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, rozwijanie sprawności manualnej, pomoc w uzewnętrznieniu ich świata przeżyć i odczuć. Ale także stwarzanie sytuacji relaksacyjnych, rozładowujących złe emocje.

W ramach projektu odbyło się 450 godz. zajęć indywidualnych i grupowych  prowadzonych  przez doświadczonych terapeutów arteterapii .

„Arteterapia pozwala na pozawerbalne komunikowanie się, uzewnętrznianie świata własnych przeżyć i odczuć, zaspakajanie potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym. Pomaga zaakceptować siebie i innych. Zapewnia relaks, przyjemność i odpoczynek.” – i właśnie to mieliśmy nadzieję osiągnąć dzięki realizacji projektu.

Oczywiście mierzalny jest tylko rezultat godzin. Pozostałe są trudne do „zmierzenia” W terapii osób niepełnosprawnych trudno mówić o szybkich zmianach, spektakularnej poprawie. Jednak każda zmiana na lepsze jest sukcesem. 

Za możliwości, które mamy dzięki FUNDACJI PZU – DZIĘKUJEMY.

Dodano: 30 kwietnia 2022

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl