Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

W szkole informacja wisiała już w marcu – u nas dziś.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „MOŻESZ WIĘCEJ” W DNIU 15 KWIETNIA 2016R.
Po walnym zebraniu odbędzie się też zwykłe zebranie w sprawie utworzenia wielospecjalistycznego ośrodka.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „MIOŻESZ WIĘCEJ” W DNIU 15 KWIETNIA 2016R.
PIERWSZY TERMIN: 15.04.2016 GODZ. 14.00
DRUGI TERMIN: 15.04.2016 GODZ. 14.30

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.
2.Sprawdzenie obecności i kworum.
3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
4.Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie propozycji zmian statutu Stowarzyszenia „Możesz więcej”.
6. Dyskusja nad zmianami statutu.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Dodano: 4 kwietnia 2016

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl