Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Szkolenia

W kwietniu szkolimy się pilnie z różnych tematów.

W dniach 4 – 8 kwietnia dwie panie Anie uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Tęcza. Szkolenie dotyczyło pracy i terapii dzieci niewidomych i słabowidzących.

W dniach 8,9 kwietnia p.Mariola i p. Urszula uczestniczyły w szkoleniu „Budujemy nowy dom – formalne podstawy rozwoju organizacji” w ramach szkoleń organizowanych przez Akademię Rozwoju Stowarzyszeń Rozwoju Wsi. Jest to pierwsze z trzech planowanych szkoleń.Terminy następnych 6-7 V, 10-11 VI 2016.

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i terapeutów zatrudnionych w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych Możesz Więcej” to projekt dofinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Adrestami projektu są nauczyciele i terapeuci zatrudnieni w naszej placówce.

Projekt realizowany będzie w okresie od18.03.2016r – 30.09.2017r

Zakładane działania: zawodowe kursy doskonalące

1.Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się /AAC/

2. Terapia ręki ST I i II

3.Warsztaty praktyczne z zakresu opieki nad dzieckiem niewidomym i słabo widzącym z

uwzględnieniem terapii widzenia.

4.Arteterapia

5.Punkty Spustowe I i II stopień

6.Bobath dla dorosłych – I i II ST

7.Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody

komunikacji

Dodano: 27 kwietnia 2016

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl