Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Remont i optymistyczne decyzje w 2013

Dzięki przychylności Wójta Gminy Siennica pozyskaliśmy w nieodpłatne użytkowanie budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej, a za sprawą wielu wspaniałych ludzi zaczęliśmy przystosowywać budynek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – gruntownie go remontując.

Prace remontowe w szkole ruszyły pełną parą. Po zgłoszeniu w Nadzorze Budowlanym planowanego remontu, zatwierdzeniu projektu, a wcześniej uzgodnieniu go z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przystąpiliśmy do konkretnych prac budowlanych.

Prace widoczne są na zdjęciach. Nie potrzebują chyba komentarzy.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace w szkole.

Optymistyczne decyzje.
Otrzymaliśmy pierwsze optymistyczne decyzje potrzebne do otworzenia szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego, a więc:

Pozytywną Opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. niezbędnych do uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” oraz Opinię Sanepidu stwierdzającą, że do naszego projektu Sanepid nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Są to kroki milowe w naszych dążeniach do otworzenia szkoły i przedszkola.

Teraz jeszcze tylko opinia Państwowej Straży Pożarnej i możemy rejestrować szkołę. Nasze marzenia stają się powoli rzeczywistością!

Dodano: 24 kwietnia 2016

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl