Przejdź do
stowarzyszenia
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Arteterapia

mazowsze

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego

 

Arteterapia

– szkolenie podnoszące umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,

w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Okres realizacji projektu: od 16 sierpnia 2016 r do 30 listopada 2016 r

Podstawowy cel projektu wynikł z potrzeby ciągłego unowocześniania procesu edukacji i rehabilitacji podopiecznych Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz więcej”

Mamy przekonanie, że Tylko wszechstronny proces rehabilitacji wykorzystujący dostępne różnorodne metody terapeutyczne daje szansę na poprawę jakości życia i funkcjonowanie w społeczeństwie naszych podopiecznych. Mimo że zatrudniona kadra ciągle pogłębia swą wiedzę i umiejętności, wprowadzając nowe metody, ciągle mamy przekonanie, że można więcej, lepiej, skuteczniej. Dlatego poszukując nowych, skutecznych metod pracy, które wzbogacą codzienną pracę, ale także mogą być kontynuowane w domu rodzinnym dziecka, postanowiliśmy przeprowadzić dla rodziców i zatrudnionej w Zespole kadry szkolenie Arteterapia oraz coaching wspierający proces zmiany. Na wybór tematyki szkolenia miały wpływ opinie wybitnych pedagogów, którzy są przekonani, że aktywne uczestnictwo w arteterapii pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny osób niepełnosprawnych.

Szkolenie będzie trwało 48 godzin dydaktycznych + 15 godz. zegarowych indywidualnego coachingu.

Uczestnicy to 8 osób kadry pedagogicznej zatrudnionej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie oraz 8 rodziców dzieci niepełnosprawnych, które na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i opinii poradni psychologicznej zostały objęte opieką przez Zespół. Wszystkie te osoby są bezpośrednio zaangażowane w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Dodano: 10 sierpnia 2016

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl