Przejdź do
edukacji
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Mazowieckie konkursy rozstrzygnięte !

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nasze stowarzyszenie otrzymało wsparcie na dwa projekty.
Pierwszy – dotyczący arteterapi.
Arteterapia – szkolenie podnoszące umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji  (Więcej o projekcie -tu)

I drugi – dotyczący kampanii informacyjnej pod tytułem :
Niepełnosprawność nie zaraża, mój uśmiech- tak!

Dodano: 10 sierpnia 2016

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl