Przejdź do
edukacji
Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym Możesz Więcej Mińsk Mazowiecki

Kiedy dziecko nie mówi – alternatywne i wspomagające metody komunikacji- szkolenie

Pracując z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną spotykamy się z problemem braku lub niedostatecznie wykształconą u nich mową. Tradycyjnie rozumiana terapia logopedyczna nie przynosi niestety oczekiwanych rezultatów. Dzieci nie są w stanie porozumiewać się w sposób werbalny. Stwarza to duże problemy we wzajemnym komunikowaniu się i powoduje wiele stresujących dla nich sytuacji. Czują się niezrozumiane, wyobcowane i odizolowane od świata ludzi mówiących. Szansą na zmianę tej sytuacji jest porozumiewanie pozawerbalne w postaci umownych symboli i gestów, tzw. komunikacja alternatywna AAC, która dla wielu dzieci i dorosłych z poważnymi zaburzeniami mowy i języka, służy jako „głos”umożliwiający kontakt z innymi ludźmi, uczestniczenie w codziennym życiu oraz ułatwienia integrację społeczną.

Dzięki dotacji z Fundacji PZU w dniach 16-18 września br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować.”

W tych dniach odbyła się część teoretyczna szkolenia „Porozumiewanie się bez słów”

W trakcie szkolenia Pani Ewa Przebinda – doświadczona trenerka, specjalistka ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej, omówiła:

1. Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC).

2. Przeprowadzanie diagnozy kompetencji komunikacyjnych.

3. Zasady tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.

4. Korzystanie z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.

5. Sposoby włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej.

6. Zasady tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele i terapeuci zatrudnieni w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” oraz rodzice naszych podopiecznych.

img_7733                                img_7771

img_7748

img_7752

Kolejne spotkanie już w październiku.

Dziękujemy Fundacji PZU za finansowanie projektu oraz Fundacji IN CORPORE za znakomitego wykładowcę.

Dodano: 19 września 2016

Dziękujemy naszym partnerom

Dziękujemy naszym darczyńcom

©2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Stowarzyszenie „Możesz Więcej”

Tworzenie stron www - Veden.pl