Od pięciu lat skutecznie pomagają dzieciom niepełnosprawnym. Niestety ich możliwości pomocy kończą się z chwilą, gdy podopieczni osiągają wiek 24 lat. Nie chcą ich zostawiać bez opieki dlatego postanowili utworzyć system kompleksowego wsparcia niepełnosprawnych i pomagać wszystkim, bez względu na wiek – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na budowę nowego ośrodka.